Varia

Veelgestelde vragen Varia

 

Waartoe dient Datassur?

Datassur is opgericht op initiatief van de verzekeringsondernemingen en verleent momenteel diensten aan 45 ondernemingen die op basis van hun incasso in alle verzekeringstakken samen ongeveer 90% van de markt uitmaken.

Datassur draagt in de eerste plaats bij tot een snellere schaderegeling in het voordeel van alle betrokken partijen, met inbegrip van de verzekerden die het slachtoffer van een schadegeval zijn.

Daartoe houdt Datassur zich niet alleen bezig met het administratieve beheer en het informaticabeheer van de RDR-compensatiekas (een groot aantal schadegevallen in de tak Auto wordt beheerd in het kader van de RDR-conventies), maar ook met het beheer van de schadegevallen die worden geregeld volgens de regels van de BCE-conventies. Deze conventies worden afgesloten met instellingen van openbaar nut (bijvoorbeeld Proximus, Fluvius, Ores, Nethys, kabeldistributeurs zoals VOO en Telenet, waterdistributie bedrijven zoals Water-link en Vivaqua, de 3 regionale ministeries Wegen en Verkeer, maar ook NMBS, Infrabel, De Lijn …) en maken een versnelde vergoedingsprocedure mogelijk als de schadelijdende partij een instelling is waarmee de verzekeraars een BCE-conventie hebben gesloten.

Datassur stelt de verzekeringsondernemingen bovendien in staat contracten af te sluiten met een betere kennis van zaken, d.w.z. op passende voorwaarden, door zijn leden bijvoorbeeld toegang te geven tot informatie over schadegevallen uit het verleden.

end faq