Discover

Discover

Oorsprong van de naam Discover

Met de oprichting van een bestand van gestolen voertuigen willen de verzekeraars in eerste instantie het opsporen en recupereren van die gestolen voertuigen versnellen. De naam Discover is dus niet zomaar uit de lucht gegrepen.

In tegenstelling tot wat velen denken, heeft de verzekeraar er evenveel belang bij als de eigenaar om het gestolen voertuig zo snel mogelijk te recupereren. Hoewel het financiële verlies voor het slachtoffer vaak gepaard gaat met een emotionele schok, mag ook niet worden vergeten dat een diefstal de verzekeraar meestal duizenden euro kost. Zelden wordt dat verlies gecompenseerd door de enkele honderden euro die een autodiefstalverzekering kost. Vandaar dat de verzekeraar de gestolen voertuigen het liefst zo snel mogelijk recupereert.

Doel van het bestand Discover

Het doel van het bestand is tweeërlei:

  • het opsporen en recupereren van de gestolen voertuigen vergemakkelijken;
  • verzekeringsfraude en meer bepaald de illegale handel in gestolen voertuigen bestrijden.

De centralisatie bij Datassur biedt functionele, logistieke en geldbesparende voordelen.

Voor een verzekeringsonderneming is het vanzelfsprekend interessant om te kunnen nagaan of een voertuig van een kandidaat-verzekerde al dan niet een gestolen voertuig is.

Zo heeft ook al wie actief betrokken is bij het opsporen van gestolen voertuigen er belang bij om te kunnen beschikken over een centraal bestand met de desbetreffende gegevens. Op die manier kan immers snel worden nagegaan of een voertuig dat in een parking, langs een verlaten weg of op de kaai in de haven van Antwerpen wordt gevonden, al dan niet een gestolen voertuig is.

De gegevens in het Discover-bestand worden ingevoerd en geraadpleegd door de tot Datassur toegetreden ondernemingen. Het bestand bevat in principe alle als gestolen opgegeven voertuigen, die met andere woorden het voorwerp zijn van een diefstalaangifte bij de betrokken verzekeringsonderneming. Wanneer een voertuig gelokaliseerd en vervolgens gerecupereerd is, wordt dat in het bestand vermeld.

Bewaring van de registraties

De gegevens met betrekking tot de gestolen voertuigen worden tien jaar bewaard. Het gebeurt immers dat een voertuig enkele jaren na de diefstal wordt teruggevonden.

Wat moet ik doen indien mijn voertuig wordt teruggevonden?

Eerst moet u dit meedelen aan uw verzekeringsonderneming of makelaar. Zo wordt vermeden dat verder gezocht wordt naar een voertuig dat intussen is teruggevonden. Het is dan aan de verzekeringsonderneming om het Discover-bestand te updaten door te signaleren dat uw voertuig gelokaliseerd en/of gerecupereerd is.

Logo Carattest

Logo RSR

Logo Crashform

Logo RDR

siabis square

Logo BCE N

Logo Verpais