Datassur | Homepagina

Wie zijn wij? 

Datassur is een coöperatieve vennootschap (CV)

Datassur is een coöperatieve vennootschap (CV), opgericht op initiatief van verzekeringsondernemingen, en verleent momenteel diensten aan 45 ondernemingen die op basis van hun incasso in alle verzekeringstakken samen ongeveer 90 % van de markt uitmaken.

Datassur draagt in de eerste plaats bij tot een versnelde schaderegeling in het voordeel van alle betrokken partijen, met inbegrip van de verzekerden, die het slachtoffer van een schadegeval zijn. Daartoe houdt Datassur zich niet alleen bezig met het administratieve beheer en het informaticabeheer van de RDR-compensatiekas (een groot aantal schadegevallen in de tak Auto wordt beheerd in het kader van de RDR-conventies), maar ook met het beheer van de schadegevallen die worden geregeld volgens de regels van de BCE-conventies. Deze conventies worden afgesloten met instellingen van openbaar nut (bijvoorbeeld Proximus, Eandis, Ores, Infrax, kabeldistributeurs zoals VOO en Telenet, waterdistributie bedrijven zoals AWW en Vivaqua, de 3 regionale ministeries Wegen en Verkeer, NMBS, Infrabel …) en maken een versnelde vergoedingsprocedure mogelijk als één van beide partijen een instelling is waarmee de verzekeraars een BCE-conventie hebben gesloten. Datassur stelt de verzekeringsondernemingen bovendien in staat contracten af te sluiten met een betere kennis van zaken, d.w.z. op passende voorwaarden, door zijn leden bijvoorbeeld toegang te geven tot informatie over schadegevallen uit het verleden.

Verstrekken van de juiste informatie

Datassur beheert ook databanken voor zijn leden-verzekeringsondernemingen. Het is voor de verzekeraar immers van vitaal belang met kennis van zaken te kunnen beslissen. Een correcte inschatting van het risico om zich onvoorwaardelijk en zonder verrassingen te verbinden in ieders belang, dat is het nut van de databanken van Datassur. De door Datassur beheerde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de leden en voor professioneel gebruik. Zij worden door Datassur streng beveiligd en moeten het heden verduidelijken, zodat de ondernemingen meer waarborgen kunnen bieden voor de toekomst.

 

Logo Carattest

Logo RSR

Logo Crashform

Logo RDR

siabis square

Logo BCE N

Logo Verpais

Logo Discover