Verpais
Logo Verpais

Verpais

Het VERzekeraars- PArketten Informatie Systeem (VERPAIS)

Op 1 december 2016 lanceerde Datassur het VERzekeraars-PArketten Infomatie Systeem, afgekort VERPAIS. Voordien verliep de communicatie tussen verzekeraars en parketten via briefwisseling en telefonische contacten. De verzekeraars dienden schriftelijk een aanvraag in voor de inzage in een strafdossier, en dienden deze aanvraag aan het juiste parket te adresseren. De parketten verwittigden de verzekeraars per brief over elke wijziging van status van een strafdossier, met vermelding van de beslissing en eventueel het motief. Dit leidde tot inefficiënte en dure communicatie, herhaalde aanvragen van toegang tot een strafdossier, en veel telefoontjes om de status van een aanvraag te bekomen. Om dit te vermijden, werd het elektronisch platform VERPAIS gelanceerd en tegelijk afgesproken dat wat verkeersongevallen betreft, enkel nog via dit platform gecommuniceerd mag worden tussen Belgische verzekeraars en parketten: papieren aanvragen worden niet langer behandeld! Gezien de zekerheid dat een aanvraag niet verloren gaat of naar een verkeerd parket zou gestuurd kunnen worden, wat bij brieven wel het geval was, dienen er nu geen herinneringen meer gestuurd te worden. De verzekeraars worden per mail verwittigd van elke verandering van status van het strafdossier en krijgen een document in bijlage, zodra de toelating tot inzage gegeven wordt, waarmee ze zich tot de juiste rechtbank kunnen wenden. Bij VERPAIS worden er gemiddeld 7400 aanvragen per maand ingediend. 

Logo Carattest

Logo RSR

Logo Crashform

Logo RDR

siabis square

Logo BCE N

Logo Discover