Links

Nuttige links

Datassur heeft voor u een aantal nuttige sites geselecteerd om uw informatie op verzekeringsvlak te vervolledigen:

ASSURALIA  www.assuralia.be

Op de site van Assuralia (Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen) kunt u on line documentatie bekijken of bestellen.

ABC VERZEKERING www.abcverzekering.be

ABCverzekering.be is een initiatief van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen. Hiermee wil Assuralia het grote publiek informeren over risico's en verzekeringen. (Bron: ABCverzekering.be)

FSMA www.fsma.be

Site van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

FCGB-BGWF www.fcgb-bgwf.be

Site van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

BT-TB www.bt-tb.be

Site van het Tariferingsbureau Auto en Natuurrampen.

OMBUDSMAN www.ombudsman.as

Als u een geschil met een verzekeraar hebt, dan kunt u contact opnemen met de ombudsman van de sector.

TELEBIB www.telebib2.org

Op de site van het Telebibcentrum kan u online de beschikbare documentatie raadplegen betreffende normalisatie op sectorniveau.

 

Wie contact wenst op te nemen met een tussenpersoon (makelaar of verzekeringsagent), vindt de nodige informatie op de site van:

BROCOM www.brocom.be

Site van het gemeenschappelijk samenwerkingsplatform van verzekeringsmakelaars en maatschappijen.

FEPRABEL www.feprabel.be

Site van de Federatie van de verzekeringsmakelaars & financiële tussenpersonen van België.

FVF  www.fvf.be

Site van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen.