Telebib

Logo Telebib

Telebib

De opdracht van het TELEBIB-centrum behelst:

  • Normen en standaarden definiëren, ontwikkelen en publiceren met betrekking tot de elektronische gegevensuitwisseling, alsook procedures die geldig zijn voor de hele Belgische verzekeringssector
  • Certificatieregels vastleggen voor het meten en controleren van de toepassing van de normen en standaarden in de sector
  • Een operationele structuur opzetten, organiseren en onderhouden (Gemengde werkgroepen)
  • De conformiteit van TELEBIB met de internationale standaarden in de verzekeringssector waarborgen
  • Het belang van standaarden onderstrepen en het gebruik ervan aanmoedigen

Deze afspraken werden gemaakt per eind 2001 en werden in de loop van 2004 aangevuld met meer specifieke SLA's (Service Level Agreements).

 

TELEBIB: informatiestandaard van de sector

De vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen (Assuralia) en van de verzekeringsmakelaars (Feprabel, FVF en BVVM), die bijeenkomen binnen het TELEBIB-platform, erkennen TELEBIB als de norm inzake communicatie in de verzekeringssector, zowel voor interne als voor externe communicatie.
Voor de nieuwe TELEBIB-gegevens waarvoor al op een ruimere basis een normalisering bestaat (buiten de verzekeringssector, bijv. CEN, ISO, Edifact...), wordt de standaardisering afgestemd op die normen.

TELEBIB: een open standaard zijn

Om de communicatie doeltreffender te laten verlopen, waakt het TELEBIB-platform erover dat TELEBIB een open standaard is en blijft, die algemeen gekend en gerespecteerd wordt. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen bij de verzekeringssector de normalisering kunnen vragen van om het even welk gegeven dat voor communicatie vatbaar is. Dat wil eveneens zeggen dat alle betrokkenen ten allen tijde de standaarden moeten kunnen raadplegen volgens de gangbare consultatiemethoden.

TELEBIB: een onafhankelijke standaard

TELEBIB wordt uitsluitend beheerd door het TELEBIB-platform, waarin zowel de verzekeringsmaatschappijen als de verzekeringstussenpersonen vertegenwoordigd zijn.

 

Meer informatie op www.telebib2.org

Logo Carattest

Logo RSR

Logo Crashform

Logo RDR

siabis square

Logo BCE N

Logo Verpais

Logo Discover